صندوق کارآفرینی امید
کد کاربر
رمز
 

 

*قُولُوا لِلنّاسِ حُسْنا*                                

با مردم نیکو سخن بگویید.(بقره آیه 83)            

                  

کمی هم به حال ناخوش مردم شهر خود بیاندیشیم

می دانید که استفاده از ماسک 

بیشتر یک امر فرهنگی است تا بهداشتی

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>